ДЕЛА ЗА МИЛИОНИ: Съдийки от ВАС бранят ромския бос Иван Пилето, защо?

Тричленен състав от Шесто отделение на Върховния административен съд (ВАС) с председател Марио Димитров и членове Румяна Лилова и Таня Комсалова спря предварителното изпълнение на Заповед № РД-449 от 31.05.2022 г., издадена от министъра на околната среда и водите за забрана на вноса и развъждането на американската норка на територията на Република България.

Заповедта на Борислав Сандов, издадена на основание чл. 67, ал. 4, т. 2 и чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР), е оспорена от старозагорските индустриалци – ромските босове около ГЕРБ Лука и Иван Ангелови, собственици на „Градус“, чрез дружеството им „Фармпро“ ООД  пред Административния съд в София – град, а по жалбата е образувано дело №6299 по описа на съда от 2022 г.

Заповедта на ексминистър Сандов е валидна до постановяването на влязъл в сила съдебен акт по оспорването й. Но Определението на ВАС от 5 август направи предварителното й изпълнение невъзможно.

Административен съд София-град (АССГ) отхвърля искането на Иван Пилето, защото смята, че „превес следва да бъде даден на защитения от закона интерес по опазване на дивата природа“. Съдът е съобразил, че частният интерес е обоснован единствено от икономически показатели и е взел становище, че „той не може да се противопостави на обществения интерес“, за защитата на който е предвидено предварителното изпълнение.

ВАС намира определението на АССГ за валидно и допустимо, но необосновано и постановено в нарушение на материалния закон. Според върховните съдии, отхвърлили определението на колегите си от Административния съд в София – град, е налице „доказана реална възможност за настъпване на значителни имуществени вреди(определени по вид и размер) за „Фармпро“ ООД.

Дружеството твърди и прилага доказателства за възможното настъпване на значителни имуществени вреди за периода до 2027г. Пропуснатите ползи за 2023 г. индустриалците Ангелови оценяват на близо 6.3 млн. лева във връзка с нереализирани приходи по договор с  „Кронос агро трейд“ ЕООД, нарастващи за периода до 2027 г. и финансови загуби от 7,5 млн. евро само за 2023 г.

Отделно са посочени трудно поправими вреди като загуба на работни места и на постигнатото с дългогодишна селекция качество на добиваната продукция, както и вероятно прекратяване на дейността на дружеството.

Съставът на съда намира за основателно поддържаното от частния жалбоподател, че ако то не бъде спряно, дружеството със сигурност ще бъде лишено от възможността да увеличава своето имущество чрез раждането на нови животни и производството на ценни кожи, което неминуемо ще доведе до откриване на производство по несъстоятелност.

„Спирането на изпълнението на заповедта няма да накърни обществения интерес в степен, съпоставима с вредите, които ще настъпят за „Фармпро“ ООД в случай, че незабавното изпълнение на заповедта не бъде спряно“.

Определението на ВАС, което отхвърля това на Административния съд в София – град провокира общественото мнение и организациите, които от години водят битка за забрана на индустриалното отглеждане на животни за техните кожи.

Пред сайта „За истината“ Петя Алтимирска – председател на УС на неправителствената организация „Кампания за актизизъм за животните в индустрията“(КАЖИ) изрази недоумение, че в определението на съдебния състав се съдържа описание единствено на потенциалните финансови вреди за дружеството на Ангелови – оператор на фермата за норки край Стара Загора, без доказателства, че трета независима страна ги е потвърдила.

Няма данни за оценка на посочените вреди, нито доказателства за твърдяната загуба на селекция на животните, доколкото заповедта на министъра не изисква умъртвяване на всички животни, а само спиране на развъждането им.

Определението на ВАС, уточнява Алтимирска, не съдържа и едно изречение, което да описва държавния и обществен интерес, който заповедта защитава, нито има каквото и да било обективно сравнение между този интерес и частния интерес на инвеститора.

Предварителното изпълнение е допустимо да бъде спряно от съда само и единствено при доказано надделяване на засягането на частен интерес спрямо защитавания с акта особено важен държавен и обществен интерес. Подобно надделяване не е описано и аргументирано в определението на ВАС.

Определението е препис на доводите на Фармпро, без каквато и да било обективна проверка на същите, затова то поражда основателни съмнения за спиране на предварителното изпълнение на заповедта в противоречие с материалния закон и в услуга на частен интерес.

Според КАЖИ – сдружението, регистрирано в защита на животните най-вече в индустриалното животновъдство, всички мотиви за издаване на заповедта и нейното предварително изпълнение са изцяло пренебрегнати в определението.

А съдът погазва основни правни начала и демонстрира пълно пренебрежение към опазване на околната среда и биоразнообразие, живот и здраве на населението, хуманно отношение към животните, както и загуба на финансови държавни средства.

Само преди десет дни ВАС се произнесе отново в полза на частен инвеститор като спря предварителното изпълнение на заповед на директорката на РИОСВ Стара Загора Дияна Искрева за принудително затваряне на ТЕЦ „Брикел“ – най-старата и амортизирана централа в България, свързана с името на олигарха Христо Ковачки от ГЕРБ-ДПС.

Определението на върховните съдии прозвуча като звънка плесница за бившия премиер Кирил Петков и за ексминистърът на околната среда Борислав Сандов, които при съвместна проверка в централата край Гълъбово – най-замърсената в екологично отношение община в България е Европа, регистрираха чудовищно превишение на нормите на серен диоксид – 30 пъти над допустимите от законодателството.

Това не попречи на върховните съдии да защитят частния интерес, въпреки специалното уточнение от ВАС, че се произнасят само по предварителното изпълнение, което е част от заповедта на директорката на РИОСВ, но не и по отношение на твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.

Дали централата ще бъде затворена или не предстои да се обсъжда по същество в дело пред Административния съд в Стара Загора. В съдебна зала ще бъде решено и дали вноса и развъждането на норки в България ще бъде забранено. Става дума за процеси, които ще продължат с години срещу представители на „недосегаемите“.

Дотогава ромите Лука и Иван Ангелови ще размножават норки и ще ги убиват заради кожите им във фермата си край Стара Загора, а гълъбовци ще дишат трудно и ще се молят на Бог да ги спаси, ако не се намерят държавници, които да сложат край на агонията им.

Източник: narod.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *