Десетки граждански движения се подписаха в Книгата на каузите на ПП-ДБ

„Първо бяхме 6 партии. Сега сме 8, а рамо до рамо до нас застават десетки граждански движения, с които ни обединява мечтата за България, в която всички имаме нормален европейски живот. Съединението прави силата и за да се случи в парламента, първо трябва да го направим извън него – и да излезем да гласуваме на 2 април“, така Кирил Петков коментира широкото обединение от партии, граждански движения и хора с каузи, което се разраства с всеки ден и с всеки посетен град в страната.

Символ на това съединение е Книгата на каузите, в която всяка организация се подписва и става част от каузата да се бори за по-добра България, в която хората са щастливи и уверени в утрешния ден.

Ето и част от гражданските движения:

1. Инициатива „Правосъдие за всеки” е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване като задължително условие за социален и икономически просперитет.

2. Център за съзидателно правосъдие, Разград, е доброволен и независим ресурсен център в подкрепа на гражданския сектор в България, като продължава традициите на организация, създадена през 1996 г. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград е популярен с партньорства за превенция на домашното насилие, гражданско наблюдение на политики и подкрепа за уязвими групи.

3. Екипът на София е организация от десетки експерти по различни градски политики, системно управление, процеси, данни, планиране и медиация. Ядрото на екипа са сред създателите на общинската дългосрочна стратегия „Визия за София“, в чието създаване бяха включени над 10 000 личности и организации, огромно количество данни и извлечено от тях познание, предлагане на решения и включване на заинтересовани страни.

4. Сдружение „Бъдеще за Триград“ e гражданско сдружение с мисията да увеличи туристическия интерес към с. Триград и община Девин. „Ние и цялото население на с. Триград водим битка от дълги години. Тя е националните богатства на България, които са включени в националните туристически обекти, да бъдат управлявани и стопанисвани целесъобразно и в полза на обществото.“

5. Фондация „Дигнита“ – мисията на Фондацията е противодействие на трафика на хора, защита правата и подпомагане на жертвите на престъплението с цел реинтеграцията им в обществото.

6. Сдружение „Врачанските къщи“ – „Новото сдружение е плод на желанието на голяма част от нас, врачани, да защитим от гибел, да съдействаме за съхраняването и обновяването на немногото, но все още останали, стилни стари къщи във Враца. Това е каузата, която ни обединява. Ядрото на сдружението ни е от архитекти-реставратори, хора на изкуството, историци, краеведи с голям архив и граждани, обединени от мисълта да запазим архитектурната красота на Враца и я предадем в подобаващ вид на следващите поколения.“

7. Гражданска организация за развитие на Северозападна България: „Мисията ни е подпомагането на икономическото, културното и научното развитие на Северозападния регион.“

8. Сдружение „Българско кемпер общество“: „Мисията ни е да  защитаваме, развиваме и подпомагаме къмпинг-туризма, къмпинг-културата и отношението към природата и опазването на околната среда в България. Популяризираме ценностите си в полза на здравето, социалните умения, опазването на природата.“

9. Софийски дискусионен форум е инициатива, създадена през 2015 г., с основатели и съмишленици – независими личности, чиито интереси и цели са осветяването на истината за миналото на посттоталитарните общества и споделянето на идеи за бъдещето им. Проблемите, развитието и необходимите реформи след края на тоталитарната власт са основна тема на събитията, провокирани от инициативата.

10. Сдружение „Култура без граници“ – мисията им е културното развитие на отделните социални и етнически общности с цел по-пълното им интегриране в общата социална, икономическа и културна среда. Чрез изготвяне на образователни програми и различни форми на провеждането им в мултикултурна среда целят реализация на представителите на етническите малцинства и популяризиране на тяхното културно наследство. Приоритет за дейността на организацията обаче  са дейностите по направление здраве и здравеопазване и по-конкретно работата по темата „Деца в здравословен риск“. На дневен ред е диабетът при децата и  проблемите, свързани с пълноценната им социализация. Заедно с това работят за подобряване на контрола над диабета с най-съвременните постижения на медицината и технологиите.

11. Сдружение Асоциация „Интегро“ е създадено като обществена организация с цел подкрепа на ромските общности за подобряване на обществено икономическото им положение, социално включване и преодоляване на дискриминацията на общността. Дейността на сдружението е насочена към изграждане на структури на активното гражданско общество в ромски общности, обединяване на усилията на тези структури за адекватно представяне на ромската общност на всички нива на вземане на решения и поемане на отговорности и създаване на условия за диалог и сътрудничество с местните власти и националните институции.

12. Група „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“ е създадена да противодейства на неправомерната промяна на статути на земи в природен парк „Странджа“ с цел обслужване на частни интереси. Създадена е във Фейсбук през 2018 г., а членовете ѝ разбират, че това ще е продължителна борба за запазване на крайбрежието и територията на парка. В групата членуват над 6500 човека – както местни хора, така и хора, които обичат Синеморец и искат да помогнат за опазването му.

13. Камара на геодезистите в България – „Ние, геодезисти, с различни образователни степени, различно обществено-икономическо положение и различно политическо мислене, осъзнавайки мисията си да защитаваме собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, водени единствено от желание да защитим върховенството на закона, принципите на разума и правдата и икономическия просперитет, създаваме съсловна организация на геодезистите, обединени за постигане на начертаните цели в устава на Камарата на геодезистите в България.“

14. Сдружение „На Ти с Природата“ е създадено през лятото на 2001 г. година в София от група ентусиасти, които вярват, че отношението към животните и природата в България може да се промени към по-добро. В сдружението се включват юристи, учители, еколози, ветеринарни лекари и др. Обединяват се хора с всякакви професии, които обичат животните и искат България да стане като европейските държави: да има Закон за защита на животните. Едно от първите неща, които юристите в сдружението започват да правят, е да подават сигнали срещу злоупотреби и нарушения в общинските изолатори. Това е дейност, която продължава и до наши дни.

15. Сдружение „ТърновоRUNs”  ТърновоRUNS е най-голямата великотърновска организация идея за здраве и групови безплатни тренировки от тип джогинг/вървене/бягане в парка, походи из региона, фитнес на открито, упражнения на лостове и др. Мисията му е да измъкне Велико Търново и България от тинята на болестите и перманентното лошо представяне в множество европейски медицински и лайфстайл статистики. Да създава една активна, добронамерена, социална  и здравословна среда в града и региона.

16. Асоциация на българската авиационна индустрия – целта ѝ е да привлече млади хора към авиацията, които да си помагат, а не само да се конкурират. Да помогне на държавните органи, отговорни за развитието на авиацията в България и да дава идеи за това.

17. Горичка и анонимните климатици е инициатива за разговори, дебати и обучения, свързани с промените в климата и устойчиво бъдеще. За първи път Горичка се появи на 15 септември 2006 г. „Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.“

18. Българска асоциация на помощник-фармацевтите – Асоциацията създаде и води Национален електронен регистър на упражняващите регулираната професия на помощник–фармацевт;  представлява и защитава гражданските и професионални права и интереси на нейните  членове; приема правила за добра фармацевтична практика и стандарти и упражнява контрол по спазването им; организира обучения за повишаване на квалификацията на работещите помощник-фармацевти; гарантира спазването на Етичен кодекс  и недопускане на нерегламентирани практики с сферата на фармацията.

19. Фондация „Хаир“ – Подпомага и съдейства за развитието на населението от различните етнически групи в България; съдейства за решаване проблемите и безконфликтното съжителство и сътрудничество между етническите и религиозни общности на основата на взаимното зачитане, уважение, съхраняване самобитността, съобразяване с човешките права и свободи, защита и разпространение на ценностите и завоеванията на цивилизования свят, поддържани и доразвивани от международните организации и институции.

20. Фондация „Смокиня“ – каузата ѝ са младите, които утре ще поемат отговорността за развитието на всички сектори в нашата страна. Заедно с това да се възстановят пустеещите в малките населени места лагери, детски градини и училища.

21. Байк и Рън за Чепън:  „Развитието на отговорен и устойчив туризъм е кауза, която носим в сърцата си.“

Източник dnes.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *