Комплексно финансово решение, с което сметките на блока са по-лесни

Живеем в един динамичен свят, в който времето е най-ценният ресурс, с който разполагаме. Всеки от нас се стреми да оптимизира работата и ежедневието си по начин, в който да съвместява различен вид дейности и да прави място на най-приоритетните си задачи. Големият град възпитава нов тип поведение и навици у хората, наред с ангажиментите ни на отговорни граждани. Като жители ние сме възпитани да спазваме целесъобразно поведение спрямо отношението ни към заобикалящата среда, културата и начина ни на живот. Бидейки част от обществото, често се стремим да поддържаме реда и приветливостта на средата около нас – в сградата, в която живеем, пространството около нея, градинките, парковете и площадките в близост, да отдаваме доброволно от нашето време, труд и усилия, но и да следваме по-устойчиви и екологосъобразни ценности и поведение.

Обновяването на инфраструктурната среда, фасадните подобрения на жилищните сгради и включването на нови по-модерни съоръжения, са сред водещите цели, както в национален, така и в общоевропейски план Съществуват различни програми на общинско или държавно ниво, както и безвъзмездно финансиране чрез Европейски фондове, които да стимулират последователността в изпълнението на част от нашите цели. Изцяло в наш интерес е да изграждаме една по-приветлива и хармонична обстановка и блокова среда за по-добър начин на живот.

За желаещите да се възползват от различните възможности, да управляват общите приходи и разходи за общото сградно пространство бързо и ефективно, Пощенска банка предоставя комплексно финансово решение в удобство на собствениците на жилища, които са част от Сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост. Продуктовият пакет „Етажна собственост“ обединява три от най-често желаните елементи – сметка за фонд „Tекущи разходи“, сметка за фонд „Ремонт и обновяване“ и специална сметка по „Програма за саниране“ и е насреща, за да облекчи собствениците в задълженията им, като им предложи комплексна услуга за техните очаквания. Банката е сред първите в страната, която предлага продукти, насочени към този тип дейност, за да улесни процеса по организация на вътрешния ред и този по кандидатстване за външно финансиране.

Сметки със специални предимства за финансите на етажната собственост

Проблемите в етажната собственост могат да бъдат много и разнородни. Може би всеки от нас се е сблъсквал с оплаквания от съседите за течащ покрив, амортизирало асансьорно съоръжение, повсеместно желание за ремонт, реконструкция и преустройство на общи части, подмяна на общи инсталации и оборудване и още, и още. Тъй като за изпълнението им са необходими допълнителни финансови ресурси от страна на всички собственици,  продуктовия пакет на Пощенска банка обединява  услуги, които да съдействат максимално на този процес. Сметката за текущи разходина етажната собственост предоставя разплащателна сметка без такса за откриване и минимално салдо, със следните предимства – до 5 безплатни комунални плащания за календарен месец, до 5 безплатни междубанкови преводи месечно (считано от датата на откриване на сметката, през системите Бисера и Blink, наредени в клон на банката), както и безплатeндостъп с пасивни права до услугата Интернет банкиране („е-Postbank“). Сметката за фонд „Ремонти и обновяване“ също се предлага без такса за откриване и минимално салдо, с безплатен достъп с пасивни права до „е-Postbank“ и опция за до 5 безплатни междубанкови преводи месечно (считано от датата на откриване на сметката), наредени в клон на банката. Двете финансови решения работят заедно, за да предоставят безупречна лекота в осъществяването на различните дейности, с минимални усилия за максимално удобство.

Специална сметка по „Програма за саниране“ от Пощенска банка

Пакетът „Етажна собственост“ на Пощенска банка дава възможност към предходните два продукта да бъде открита и Специална сметка по „Програма за саниране“. Тя се предлага без месечна такса за обслужване и минимално салдо за откриване, с опцията за безплатно ползване с пасивни права на достъп на „е-Postbank“ и се открива в случай на одобрен проект и сключено споразумение по „Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Програмата цели да подобри жилищната инфраструктура и промяна в облика на градовете, както и да допринесе за по-чиста околна среда, с което да подобри начина ни на живот.

Повече информация за пакет „Етажна собственост“ на Пощенска банка и професионална консултация с експертите може да се получи във всеки от Специализираните й центрове  „Банкиране Малък бизнес“ в различни градове от страната, както и онлайн на www.postbank.bg.

Източник dnes.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *